Acest site folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți serviciile oferite. Dacă continuați navigarea, vom considera că sunteți de acord cu utilizarea acestora. Puteți modifica setările sau obține mai multe informații aici.

Nu mai afișați acest mesaj

Conditions légales

Anterior începerii serviciului ”A doua opinie medicală”, trebuie să citiţi, să înţelegeţi şi să acceptaţi următorii termini şi condiţii:

1. Toate datele personale şi medicale, denumite "INFORMAŢII CONFIDENŢIALE" furnizațe în orice mod companiei TELADOC HEALTH, inclusiv telefonic, în legătură cu dosarul dumneavoastră., vor fi înregistrate în dosarele TELADOC HEALTH şi vor fi procesate de aceasta doar în scopul furnizării serviciulului de „A doua opinie medicală”. În consecinţă, informaţiile confidenţiale vor fi înregistrate şi păstrate în condiţii de siguranță şi în mod corespunzător, respectând Regulamentul Parlamentului şi Consiliului European 2016/679 din data de 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor personale şi libera circulaţie a unor astfel de date. Aveţi posibilitatea de a solicita informaţii şi de a vă exercita  urmatoarele drepturi: dreptul de acces la datele cu caracter personal pe care le furnizați, dreptul de intervenție asupra acestora, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării sau de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal (în anumite circumstanțe), dreptul de a vă retrage consimțământul, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată  a datelor dumneavoastră ( inclusiv crearea de profiluri), dreptul la portabilitatea datelor (în anumite circumstanțe),   dreptul de a depune o solicitare/plângere la TELADOC HEALTH, trimiţând un e-mail la adresa lopd@advance-medical.com , indicând numele dumneavoastră, ce  serviciu a fost utilizat şi numărul dumneavoastră de telefon sau contactându-ne printr-o scrisoare în atenţia Departamentului de protecţie a datelor personale, la adresa companiei. De asemenea,  vă  aducem la cunoștință că aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea competentă privind protecția datelor, precum și dreptul de a vă  adresa justiției.

TELADOC HEALTH a numit un  Responsabil cu protecţia datelor (RPD). Puteţi lua legătura cu acest RPD trimiţând un e-mail la adresa dpo@advance-medical.com sau contactându-l printr-o scrisoare la adresa companiei cu referinţa “Data Protection Officer” (Responsabil cu protecţia datelor).

2. Datele dumneavoastră vor fi anonimizate, cu toate acestea, pot exista situaţii în care datele dumneavoastră personale vor fi comunicate experţilor medicali şi spitalelor pentru ca acestea să asigure serviciul “A doua opinie medicala”. Prin accesarea serviciului menționat („A doua opinie medicală””), sunteţi de acord ca noi să comunicăm datele dumneavoastră personale experţilor medicali şi spitalelor alese de Advance Medical cât și asigurătorului dumneavoastră, Allianz Tiriac Asigurari S.A.

Dacă este necesar, e posibil să trebuiască să comunicăm datele dumneavoastră medicale companiilor care fac parte din grupul TELADOC HEALTH. Vă daţi acordul expres privind transferul internațional al datelor dumneavoastră între filialele TELADOC HEALTH (UUSS –Advance Medical Inc.-, Brazilia – Advance Medical Serviços de Consultoria e Gestâo de Dados Lda-, Ungaria –Advance Medical Hungary KFT-, Chile –Advance Medical-Health Care Management Services Chile, S.A.- şi China –Advance Medical Health Care Management Consulting Shangai Co. Ltd.-). Puteţi accesa informaţii suplimentare privind filialele noastre la adresa www.advance-medical.net.

Cu toate că Brazilia, Chile şi China nu au fost considerate ţări sigure în ceea ce priveşte Protecţia datelor, TELADOC HEALTH foloseşte protocoale standard şi centralizate, precum şi măsuri de siguranţă în vederea garantării confidenţialităţii datelor dumneavoastră, evitând distribuirea lor către terţi, oricare ar fi nivelul cerinţelor legale pe care le are ţara destinatară. TELADOC HEALTH are acorduri încheiate între filialele sale în ceea ce priveşte respectarea prevederilor legale. Puteţi solicita garanţii privind execuţia acestor acorduri.

3. Acceptaţi prin prezenta ca TELADOC HEALTH şi angajaţii săi să vă contacteze în vederea obţinerii informaţiilor necesare punerii la dispoziţia dumneavoastră a serviciului.

4. Autorizaţi prin prezenta ca medicii dumneavoastră curanţi şi alţi furnizori de asistenţă medicală să pună la dispoziţia TELADOC HEALTH a tuturor datelor personale şi medicale relevante spre a fi utilizate la obţinerea unei opinii a experţilor şi permiteţi companiei TELADOC HEALTH să utilizeze şi să dezvăluie aceste informaţii aşa cum se indică în notificarea noastră privind confidenţialitatea. Dacă este necesar, veţi semna formulare separate de autorizare pentru fiecare medic sau alt furnizor de asistenţă medicală pentru a le permite acestora să ne comunice informaţii medicale protejate. Sunteţi de acord să ne furnizaţi informaţii care, după cunoştinţele dumneavoastră, să fie corecte şi complete. Aveţi responsabilitatea de a vă asigura că toate informaţiile relevante au fost furnizate companiei TELADOC HEALTH.

5. Raportul constituie opinia experţilor medicali fondată pe informaţiile medicale referitoare la dosarul dumneavoastră pe care ni le furnizați şi pe care noi le obţinem de la doctorii dumneavoastră cu acordul dumneavoastră. Medicul care întocmeşte Raportul privind “A doua opinie medicală” nu va avea avantajul consultării dumneavoastră personale, capacitatea de a dispune de realizarea unor teste suplimentare, sau nu va deţine alte informaţii în afara de cele oferite de dumneavoastră. Întrucât experţii medicali nu vă vor consulta personal sau nu vor dispune de realizarea unor teste suplimentare, nu se va oferi un diagnostic medical. Experţii medicali prin intermediul programului „A doua opinie medicală” nu îşi asumă şi nu îşi pot asuma răspunderea asistenţei dumneavoastră doar în baza acelor informaţii pe care noi le primim. Deciziile medicale ar trebui să fie luate doar după o consultaţie medicală personală şi ulterior realizării unor teste de diagnoză, aşa cum indică consultaţia şi istoricul dumneavoastră medical. Intenţia din spatele Raportului este de a vă oferi informaţii în vederea suplimentării celor pe care le-aţi primit deja de la medicii dumneavoastră curanţi. Informaţiile incluse în Raportul privind “A doua opinie medicală” nu vor fi utilizate pentru a înlocui recomandările medicului dumneavoastră. Vă recomandăm să discutaţi Raportul cu proprii dumneavoastră doctori, care răspund de asistenţa dumneavoastră.

6. TELADOC HEALTH renunţă la toate garanţiile, exprese sau implicite, inclusiv dar fără a se limita doar la acestea, orice garanţie de vandabilitate sau potrivire pentru un anumit scop, în ceea ce priveşte orice informaţii pe care le obţineţi prin intermediul sau de la TELADOC HEALTH.

7. Prin prezenta exonerați TELADOC HEALTH, funcţionarii, directorii, angajaţii şi reprezentanții săi, precum şi medicul(ii) care formulează opinia de orice răspundere care decurge din elaborarea sau livrarea Raportului şi utilizarea de către dumneavoastră a Raportului. În nici un caz TELADOC HEALTH, funcţionarii, directorii, angajaţii şi reprezentanții săi, precum şi medicul(ii) care formulează opinia nu vor răspunde în ceea ce priveşte daunele speciale sau rezultate, chiar dacă aceste daune pot fi altfel prevăzute sau chiar dacă oricare dintre aceştia au fost informaţi despre posibilitatea survenirii unor astfel de daune.

8. Confirmaţi faptul că e posibil ca asigurarea dumneavoastră să nu acopere un anumit test sau tratament recomandat în Raportul privind opinia medicală a experţilor, deoarece contractul depinde de termenii asigurării dumneavoastră. TELADOC HEALTH şi experţii medicalii nu iau decizii de asigurare a beneficiilor medicale pentru asigurarea dumneavoastră. Adresaţi-vă companiei dumneavoastră de asigurare pentru a verifica asigurarea şi pre-autoriza tratamentul.

9. În cazul în care solicitantul nu este pacientul, reprezentantul pacientului sau tutorelelegal, avem nevoie de autorizaţia scrisă a pacientului pentru punerea în circulaţie a oricăror date medicale sau de identificare personală.

10. În cele din urmă, TELADOC HEALTH va aplica în egală măsură reglementări specifice ţării din locul de unde pacienţii noştri trimit date.

11. TELADOC HEALTH nu va modifica conţinutul raportului privind “A doua opinie medicală” la solicitarea utilizatorului sau a unei alte persoane care are legătură cu acesta.

Pentru o mai bună protecţie a informaţiilor dumneavoastră, vă informăm că TELADOC HEALTH foloseşte centre de date care au sediul în UE şi în SUA care respectă toate măsurile în materie de confidenţialitate, siguranţă şi accidente. Prin consimtamantul dumneavoastra, confirmati ca datele dumneavoastra pot fi stocate pe serverele filialei noastre din SUA . Cu acordul dumneavoastră, confirmaţi încheierea unui acord cu filiala noastră Teladoc Health Inc. care deţine acordurile cu serverele din SUA.